Prezentare generală   @   Masivul Ceahlău

HIDROGRAFIA

Elementele hidrografice din Masivul Ceahlău reflectă gradul de umiditate determinat de condiţiile climatice, în strânsă legătură cu apele subterane, suportul litologic şi cu vegetaţia.

Pârâu

Apele de suprafaţă aparţin în întregime bazinului hidrografic al Bistriţei, fiind reprezentate de o reţea deasă de râuri cu dispunere divergentă. Afluenţii direcţi ai râului Bistriţa, de pe versantul estic al muntelui, sunt: Coşuşna, Izvorul Muntelui, Secu, Izvorul Alb, Ţiflicul, Răpciuniţa şi Schitul. Bistricioara colectează pâraiele de pe versantul nord-vestic, cel mai important fiind Pinticul.

De pe versantul sudic şi sud-vestic, Bicazul colectează pâraiele Chisirig, Neagra, Hamzoaia, Jidanului. Izvoarele principalelor pâraie din Ceahlău se află la baza abrupturilor conglomeratice, fiind rezultatul apelor subterane cantonate în acumulările de grohotiş. Obârşiile acestor izvoare se află la 1000-1300 m altitudine peste acestea, pâraiele având caracter torenţial.


POTENŢIALUL TURISTIC

Potenţialul turistic natural din Masivul Ceahlău a determinat amenajarea unor trasee şi locuri de popas încă din secolul trecut. Astfel, familia Cantacuzinilor amenajează în jurul anului 1860 prima potecă spre înălţimile Ceahlăului, iar primele adăposturi sunt construite în 1906 lângă Fântâna Rece şi în 1914 la Fântânele.

Unul din principalele obiective de atracţie al turiştilor îl reprezină relieful conglomeratic din zona centrală, printre cele mai spectaculoase forme numărându-se Panaghia, Toaca, Căciula Dorobanţului, Piatra cu Apă, Detunatele, Dochia, Clăile lui Miron, Piatra cu Apă etc. Un alt obiectiv de interes îl reprezintă, pentru cei pasionaţi de alpinism, ascensiunile pe traseele de escaladă din masiv.

Pentru un turism organizat şi civilizat, în Masivul Ceahlău funcţionează trei cabane: Izvorul Muntelui, Dochia şi Fântânele. La acestea se adaugă un complex hotelier (staţiunea Durău) şi numeroase pensiuni. De asemenea nu putem să nu amintim de posibilitatea efectuării de croaziere de agrement cu vaporul pe lacul de acumulare "Izvorul Muntelui".

Pe cuprinsul rezervaţiei sunt aprobate, amenajate şi marcate şapte trasee turistice, care traversează în întregime aria protejată.

Informaţii suplimentare privind potenţialul turistic:

Pagina anterioară

publicitate