Informaţii statistice   @   Masivul Ceahlău

Date geografice

  • Aşezare geografică: lanţul central al Carpaţilor Orientali
  • Poziţionare: 47o latitudine N, 26o longitudine E
  • Suprafaţa: 290 kmp

Floră şi Faună

  • Specii floristice: peste 1100 specii
  • Specii faunistice: peste 80 specii de păsări şi animale

Alte Informaţii

Numărul de cabane: 4 cabane (dintre care numai 3 deschise publicului):

Cel mai înalt aşezământ monahal: schitul cu hramul "Schimbarea la Faţă", ridicat în anul 1992 şi sfinţit la 28 august 1993.

Cel mai înalt vârf: vârful Ocolaşul Mare (1904 m. altitudine), urmat de vârful Toaca (1900 m. altitudine).

Turism

Traseele turistice omologate existente în Masivul Ceahlău sunt în număr de şapte.

Numărul turiştilor în Masivul Ceahlău a crescut an de an, de la 8.000 de vizitatori în 1997, la 11.091 turişti în 2005, 19.818 turişti în 2006, 27.979 turişti în 2007 şi la 32.623 în anul 2008 (conf. Serviciului de Administrare a Parcului Naţional Ceahlău).

publicitate